Huisregels

Huisregels
<

DVL hanteert de volgende huisregels en verwacht van eenieder die onze vereniging bezoekt deze na te leven:

Algemeen

 1.Binnen DVL/de Windhoek staat sportiviteit altijd voorop. DVL/De windhoek voert een zero-tolerance beleid, wanneer een speler zich onsportief gedraagt zal het bestuur ingrijpen:
 • Onsportief gedrag (nagooien, pijlen naar het bord smijten, stampen en vloeken, pijlen ongecontroleerd bewust van je af gooien, etc.) zullen altijd worden opgevolgd met een waarschuwing. Het negeren van waarschuwingen van het bestuur wordt gezien als een incident (zie verder)
 • Fysieke confrontaties (“ruzie schoppen”, slaan, duwen etc. ) wordt gezien als incident (zie verder), woordenwisselingen met hulp van bestuur oplossen, anders waarschuwing.
 • Wanneer een situatie escaleert in een incident (waarschuwen levert niks op, fysiek geweld, etc.) zal alle partijen betrokken bij het incident direct de toegang ontzegd worden voor de rest van de avond en krijgen de partijen allen een officiële waarschuwing.

 

 

2. Geef elkaar de ruimte om te gooien, probeer de ander te allen tijde ongeveer 1 meter rondom te geven.

 

 

3. Wees op tijd, anders telefonisch doorgeven hoe laat je er kan zijn.

 • Later deelnemen, kan tot een half uur na aanvang competitie. Na deze tijd aankomen, betekent dat de partijen automatisch verloren zijn.
 • Indien een speler eerder weg gaat moet dit aan de wedstrijdleiding gemeld worden. De nog te spelen partijen worden dan als verloren beschouwd.
 • Bij eerder weggaan zonder aangeven aan de wedstrijdleiding vervalt het wedstrijdresultaat en worden GEEN punten toegekend, deelnemer krijgt waarschuwing van bestuur. Bij herhaling volgt een schorsing, te beoordelen door bestuur. LET OP: dit geldt ook voor deelnemers die wel een partij spelen, verliezen en weggaan zonder te schrijven.

 

  4. Contributie moet op de eerste aanwezige competitiedag van de maand voldaan worden, tenzij per keer betaald wordt.
Contributie gelden zijn als volgt bepaald:
 • Jeugd betaalt GEEN contributie
 • Volwassenen
  • Inschrijfgeld € 10,00
  • Maandcontributie € 7,00
  • Eenmalig € 2,00
NB Ieder 3e lid speelt kosteloos mee
 • 1e keer meegooien is gratis, 2e keer meegooien is een bijdrage van € 2,00, hierna meedoen is verplicht lid worden en contributie betalen.
 • Bij volledige betaling wordt korting verleend (zie prijstabel).
 • In bijzondere gevallen kan de contributie aangepast worden aan de situatie, bijvoorbeeld voor leden welke in beginsel aangeven niet elke week te kunnen komen.
 • Kosten voor een toernooi variëren, doch leden betalen een gereduceerd tarief.

 

  5. Schrijvers worden vooraf bepaald. Hierover kan niet gediscussieerd worden.
 • In de poules worden de schrijvers voor de eerste ronde door het computersysteem bepaald.
 • In de sheets worden de schrijvers door de wedstrijdleiding aangewezen, dit zullen voornamelijk spelers met een "bye" zijn. Vervolgens schrijft de verliezer van een partij de eerstvolgende partij
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht een schrijver aan te wijzen, om het speelverloop te bevorderen

 

  6. Uitslagen dienen direct na de wedstrijd door de schrijver doorgegeven te worden aan de wedstrijdleiding. Uitslagen worden doorgegeven middels een wedstrijdbriefje waar tevens op vermeld staan de scores boven de 100 en hoge finishes.

 

  7. Alle scores en berekeningen dienen te worden gecontroleerd door de schrijver en daarnaast door de speler zelf. Staat een score eenmaal op het scorebord geschreven dan kan een de betreffende tot voor het gooien van zijn eerstvolgende worp bezwaar maken. Daarna zijn protesten omtrent een voorafgaande score niet meer ontvankelijk.

 

  8.De algemeen geldende dartsregels met betrekking tot hoogte bord (1.73 m vanaf de grond, afwijking +1 en -1 cm toegestaan), afstand tot oche (2,37m loodlijn vanaf bord tot achterkant oche, controle diagonaal bull tot achterkant oche 2,93m), gewicht pijlen etc zijn van toepassing binnen de vereniging. .

 

  9. Houd rekening met anderen. Indien je met je gedrag anderen belemmert of je ernstig misdraagt bederf je een leuke avond.

 

  10. Nagooien is erg vervelend en storend. Hou hier rekening mee.

 

  11. Op bovenstaande regels is van toepassing dat indien een speler afwijkt van de regels m.b.t. tot betalingen en aanwezigheid, dit alleen mogelijk is indien met het bestuur een overeenkomst is met aanvoer van een geldige, aantoonbare/overlegbare reden.
     
Barreglement
 

1. De bemanning van de bar wordt gecoördineerd door de barcoördinator van DVL/de Windhoek. Een schema wordt hiervoor bijgehouden, en een lijst met vrijwilligers is achter de bar aanwezig.

 

  2. Iedereen van 18 jaar of ouder kan en mag bar draaien bij DVL/de windhoek, mits hiervoor eerst het IVAS (Instructie Verantwoord Alcohol Schenken van de NOC*NSF) certificaat wordt behaald. De barcoördinator overlegt dan met de accommodatie welke eigenaar is van de bar of deze persoon mag draaien.

 

  3. Het is niet toegestaan voor anderen zich achter de bar te bevinden, barpersoneel draait de bar en is verantwoordelijk voor alle activiteiten achter de bar
  4. Barpersoneel is zelf niet toegestaan alcohol te nuttigen tijdens de dienst
  5. Beneden 18 jaar wordt GEEN alcohol geschonken. Bij twijfel zal altijd naar legitimatie gevraagd worden. Ook indirect schenken aan minderjarigen is NIET toegestaan
  6. Tijdens Jeugd-evenementen of jeugdmiddagen wordt er GEEN alcohol geschonken, hierop zijn geen uitzonderingen.
  7. Mensen die overduidelijk teveel hebben gedronken (beoordeling barpersoneel) wordt GEEN alcohol aan geschonken, ook niet via anderen. Bij buitensporig misdragen kan het barpersoneel besluiten geheel geen alcohol meer te schenken vanaf dat moment
  8. Mensen die overduidelijk teveel hebben gedronken kunnen door barpersoneel de toegang van de accommodatie worden ontzegd.
 
DARTEN DOE JE SAMEN EN VOOR JE PLEZIER, JIJ TOCH OOK?
 

Aanvullende bepalingen competitieverloop
 

1. Wanneer een wedstrijd door de wedstrijdleiding wordt omgeroepen dienen de betreffende spelers en schrijver zich zo spoedig mogelijk te melden. Indien de wedstrijdleiding herhaaldelijk de partij moet omroepen en niet alle spelers dan wel de schrijver opdagen, binnen een redelijk tijdsbestek, kan de wedstrijd verloren worden gegeven aan de niet opdagende partij. Indien het de schrijver betreft zal een andere schrijver worden aangewezen en verliest de betreffende schrijver zijn/haar eerstvolgende partij.

 

  2. Indien het “checken” te lang duurt naar mening van de schrijver of op aangeven van de wedstrijdleiding kan worden overgegaan tot het “afstrepen” van de wedstrijd. Beide spelers hebben dan nog 6 beurten om te komen tot een finish. Indien er dan nog niet gechekt is, zal worden overgegaan tot een “best of 9 darts”. Hierbij geldt dat het totaal aantal punten over 3 worpen als uitslag geld, waarbij de speler met het hoogst aantal punten de leg wint.

 

  3. Het spelverloop van de interne competitie is als volgt:
  • Er wordt gestart in poules van drie of vier spelers, waarvan 1 speler een groepshoofd is, welke bepaald wordt aan de hand van de ranking op dat moment. Deze groepshoofden worden willekeurig over de poules verdeeld door het systeem.
  • Na de poules wordt er gespeeld volgens een winnaars- en een verliezersronde, knock-out systeem.
  • Uit de poules gaan de nummers één en twee naar de winnaarsronde, de nummers drie en eventueel vier naar de verliezersronde.
  • Poules 5 borden:
   • 25 deelnemers of meer = beste van 3 legs in poule van 4, beste van 5 in poule van 3
   • Minder dan 25 deelnemers = beste van 5 legs in poule van 4, beste van 7 in poule van 3
  • Poules 7 borden:
   • 33 deelnemers of meer = beste van 3 legs in poule van 4, beste van 5 in poule van 3
   • Minder dan 25 deelnemers = beste van 5 legs in poule van 4, beste van 7 in poule van 3
  • Sheets :
   • Winnaarsronde: beste van 5 legs tot halve finales, halve finales beste van 7, finale beste van 9.
   • Verliezersronde: beste van 3 legs tot halve finales, halve finales beste van 5, finale beste van 7

  Algemeen: omdat er in de puntentelling geen verschil is tussen 3e en 4e plaats wordt deze niet gespeeld, tenzij beide spelers aangeven deze perse te willen spelen. Op de regels van aanwezigheid is een uitzondering mogelijk mits dit omkleed met redenen met het bestuur is overlegd en het bestuur hier akkoord mee is gegaan
 
DARTEN DOE JE SAMEN EN VOOR JE PLEZIER, JIJ TOCH OOK?
 

Speluitleg DVL
(hoe werkt de puntenverdeling, hoeveel legs, etc.)

Puntenverdeling competitieavond

1e winnaarsronde:
2e winnaarsronde:
3e/4e winnaarsronde:
5e-8e winnaarsronde:
9e- 32e winnaarsronde:

1e verliezersronde:
2e verliezersronde:
3e/4e verliezersronde:
5e-8e verliezersronde:
8e en lager verliezersronde:

1e poule:
2e poule:


10 punten
8 punten
6 punten
4 punten
2 punten

4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
0 punten

2 punten
1 punt


Rekenvoorbeeld: Je bent 1e in je poule en wordt in de sheets winnaarsronde derde, dan zijn je punten 2 (poule winnen) plus 6 is dus 8 punten. Ander voorbeeld, je wordt 3e in je poule en wint de verliezersronde is 0 (poule) plus 4 is 4 punten.

Bepaling eindstand poules
De eindstand wordt door het systeem als volgt bepaald (achtereenvolgens):
 • Rangschikking in poule op basis van gewonnen wedstrijden
 • Bij gelijke stand worden legs voor geteld
 • Bij gelijke stand worden legs tegen geteld
 • Bij gelijke stand wordt eventueel onderling resultaat bekeken (bij 2 deelnemers)
 • Bij gelijke stand wordt een 1001 gespeeld om een beslissing te forceren.
Bij twijfel altijd eerst overleggen met de wedstrijd leiding van die avond! Bij tegenstrijdigheid overleg met wedstrijdleiding en bestuur.
Statuten
Als vereniging hebben wij ons aan bepaalde regels te houden. In de praktijk zullen we veel regels al gewoon gebruiken en de rest zal alleen bij bepaalde problemen gehanteerd worden. Deze statuten zijn in de algemene ledenvergadering van 2006 goedgekeurd door de leden.
download Statuten.pdf download Statuten.pdf  
Get Adobe Reader het PDF bestand is te lezen met het programma Abobe Reader