Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Darts Vereniging Lelystad en/of de ontwerper en programmeurs zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor fouten in artikelen of advertenties en voor vergissingen en/of drukfouten. We behouden het recht alle brieven en artikelen die ons worden toegezonden in te korten indien er plaatsgebrek is.

Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites.

Deze website is geoptimaliseerd voor gebruik in Microsoft Explorer 8.0 of Google Chrome 5 bij een schermresolutie van 1280 x 1024.

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen geplaatste (bijzondere) persoonsgegevens kunt u dit schriftelijk aangeven via het D.V.L. postadres. Voor het vaststellen van de juiste identiteit van de aanvrager(s) is D.V.L gerechtigd om een kopie van een rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs, te vragen. Zie voor meer informatie www.mijnprivacy.nl.

© Darts Vereniging Lelystad 2010
All Rights Reserved